Δικτυακή υποδομή


Η σημαντικότερη επένδυση για μια εταιρεία είναι η κατασκευή μίας αξιόπιστης Δικτυακής Υποδομής. Σήμερα όλες οι συσκευές είναι συνδεμένες διαδικτυακά και στο μέλλον αυτό θα είναι καθολικό, είτε πρόκειται για οικιακές συσκευές έξυπνο σπίτι είτε για τα τερματικά μιας εταιρείας, η πληροφορία η εικόνα ο ήχος είναι είδη στην καθημερινότητα μας. Εμείς στη W.N.C γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η δικτυακή υποδομή και για τον λόγο αυτό έχουμε επενδύσει σε εκπαίδευση πάνω στις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη λύση.


WiFi / Access Point

Ειδικά για ξενοδοχεία Beach Bar χώρους εστίασης και όπου χρειάζεται μαζική πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάλυψη μεγάλης έκτασης ,δίνουμε λύση τεχνολογίας roaming, συστοιχίες κεραιών καλύπτουν όλους τους χώρους της εγκατάστασης με ένα όνομα (SSID) και όχι τα παραδοσιακά wifi1 wifi2 wfi bar κλπ. Ο πελάτης μετακινείτε στους χώρους του ξενοδοχείου χωρίς να αλλάζει δίκτυα, πάντα συνδεμένος σε συσκευές για μέχρι και 200 συσκευές με ταυτόχρονη πρόσβαση.
Router / Load Balance / Traffic shaping

Οι ανάγκες για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πλέον μεγάλες, και οι απαιτήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Για να προσφέρεται στους πελάτες σας απρόσκοπτη και αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, θα πρέπει ο εξοπλισμός και η δικτυακή υποδομή να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κομβικό σημείο είναι ο δρομολογητής (router) από εκεί θα περάσει όλοι η κίνηση, στην W.N.C προσφέρουμε λύσεις όπως Load Balance αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για όγκο δεδομένων συνδυάζονται 2 η και περισσότερες συνδέσεις ίντερνετ στον δρομολογητή. Άλλο ένα πρόβλημα είναι η κατάχρηση δικτυακών πόρων από τους συνδεμένους πελάτες, στην W.N.C έχουμε την λύση με την χρήση Traffic shaping κάθε συνδεμένος πελάτης έχει ένα καθορισμένο ποσοστό εύρους χρήσης του δικτύου ώστε να μήν γίνετε κατάχρηση.

Point To Point Link Ασύρματη σύνδεση μεγάλων αποστάσεων

Μεταφορά σύνδεσης ίντερνετ σε μεγάλες αποστάσεις ασύρματα. Αυτή η τεχνολογία είναι κατάλληλη για σύνδεση απομακρυσμένων σημείων, πχ. φωτοβολταϊκά πάρκα τουριστικά καταλύματα που δεν έχουν η το ίντερνετ δεν επαρκεί, επίσης διασύνδεση υποκαταστημάτων ώστε να υπάρχει κοινό τοπικό δίκτυο. Τέτοιες συνδέσεις απαιτούν να υπάρχει οπτική επαφή.
Μελέτη για δομημένη καλωδίωση και δικτυακής υποδομής.

Μεγάλη ή μικρή εταιρεία, η σωστή δικτυακή υποδομή είναι πλέων επιτακτική ανάγκη για την σωστή λειτουργία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Το ποιο κοινό λάθος είναι το κοινό δίκτυο μεταξύ των συστημάτων της εταιρεία και της πρόσβασης για ίντερνετ των πελατών, αυτή η διαμόρφωση δίνει πρόσβαση στους πελάτες στους πόρους της μηχανογράφησης (αρχεία, εκτυπωτές κλπ). Εκμεταλλευτείτε την εμπειρία και την γνώση μας για μια σωστή δικτυακή υποδομή.